Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Δημοσιεύουμε επιστολή του προέδρου της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης που απήυθυνε προς του φορείς του ελληνισμού στην Σουηδία σχετικά με την δημιουργία νέου ιδρύματος (επισυνάπτεται και το ιδρυτικό του νέου αυτού ιδρύματος) με σκοπούς παρόμοιους με τους σκοπούς τόσο της Πολιτιστικής Στέγης όσο και της ελληνόγλωσης εκπαίδευσης στην Σουηδία.

Ενας απο τους συνιδρυτές του νέου ιδρύματος είναι και ο πασίγνωστος Παπαξάνθης που πρωτοστάτησε στην διάσπαση του σαββατιάτικου σχολείου και στην ίδρυση του «Hellenic School» στην Στοκχόλμη του οποίου και έγινε ο πρώτος πρόεδρος. Στην συνέχεια όπως πολύ καλά θυμούνται οι παλιότεροι γονείς προσπάθησε να εξαπατήσει (χωρίς να τα καταφέρει) την Νομαρχία Στοκχόλμης ώστε να υφαρπάξει το δικαίωμα του κανονικού ελληνικού σχολείου στο Åsö gymnasium να προτείνει δύο μέλη στο ΔΣ του ίδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης.

Η σύνταξη της ΒΣ θεωρεί αναγκαία την ενημέρωση της παροικίας και θα επανέλθει σύντομα με περισσότερες πληροφορίες.

 

 

28 okt

 

STIFTELSEN GREKISKA KULTURHUSET S:T JOHANNES THEOLOGEN
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Idungatan 4 Tel: +468330584 stiftelsen@grekiskakulturhuset.se
113 45 Stockholm http://www.grekiskakulturhuset.se

Προς
Το ΔΣ του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης
Τους φορείς του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης
Τις πρεσβείες της Ελλάδας και Κύπρου
Τους φορείς της παροικίας
Τους συμπολίτες της παροικίας

Αγαπητοί,
Πριν από 10 περίπου μέρες περιήλθε από σύμπτωση στα χέρια του προέδρου του Ιδρύματος πρόσκληση που κατά τα φαινόμενα έχει αποσταλεί επιλεκτικά σε επιχειρηματίες της παροικίας και αφορά την ίδρυση νέου Ιδρύματος στην Σουηδία με σκοπούς παρεμφερείς του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης.
Καταρχάς, είναι δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της χώρας να δημιουργεί ιδρύματα ή συλλόγους κατά την βούλησή του. Θα ήταν επίσης ευχάριστο αν οι έχοντες τα οικονομικά μέσα στην παροικία μας ενισχύουν με ίδιους πόρους και δωρεές τις κοινές προσπάθειες της παροικίας.
Από την πρόσκληση διαφαίνεται όμως καθαρά ότι ένας από τους κύριους σκοπούς του νέου ιδρύματος είναι η υποστήριξη του σχολείου HELLENIC SCHOOL που την ιστορία της δημιουργίας του γνωρίζετε καλά λόγω της προσπάθειας ελέγχου του δικαιώματος εκπροσώπησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου Στοκχόλμης στο συμβούλιο του Ιδρύματος της Στέγης. Για όσους δεν γνωρίζουν τα γεγονότα αυτή η προσπάθεια δεν καρποφόρησε με την παρέμβαση του Νομικού τμήματος της Νομαρχίας.
Η βούληση των φορέων της παροικίας τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με την επιθυμία των μελών της παροικίας μας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ούτως ώστε να διατηρηθεί στην Στοκχόλμη ένα πλήρες σχολείο που θα προσφέρει υψηλόβαθμη διδασκαλία ελληνικών σε όλα τα επίπεδα από το νηπιαγωγείο ως και το λύκειο. Το Ίδρυμα της Στέγης έχει βοηθήσει ενισχύοντας οικονομικά την εξαίρετη προσπάθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σε αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να υπερβάλω νομίζω ότι το Σαββατιάτικο σχολείο της Στοκχόλμης είναι παράδειγμα προς μίμηση για άλλα ελληνικά σχολεία του Ελληνισμού της διασποράς. Και τα αποτελέσματα σε εξετάσεις ελληνομάθειας το αποδεικνύουν.
Το σχολείο λειτουργεί πια κυρίως με αυτοχρηματοδότηση μέσω των εισφορών των γονέων και διοικείται από δημοκρατικά εκλεγμένο συμβούλιο που έχει την εμπιστοσύνη της παροικίας αλλά και την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων της παροικίας.
Αυτό όμως το σχολείο δεν αναφέρεται στα κείμενα αυτής της πρωτοβουλίας και η μονομερής ενίσχυση ενός μικρού σχολείου που θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στο ήδη υπάρχον σχολείο με 400 μαθητές δεν νομίζω ότι είναι λειτουργική για την παραπέρα βελτίωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Δεν έχουμε πολλούς πόρους στην παροικία και δεν θα ήταν σωστό να τους κατακερματίζουμε.
Μαζί με τον κύριο υπεύθυνο για την λειτουργία του Σχολείου, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έχουμε τις τελευταίες μέρες προβεί σε απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα για την καλύτερη πληροφόρηση των αρμοδίων για τα θέματα παιδείας στην παροικία.
Αυτά όσον αφορά το θέμα της μακροχρόνιας πολιτικής της ελληνομάθειας στην Στοκχόλμη. Αυτό όμως το νέο ίδρυμα έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες σαν νομικό κατασκεύασμα.
Σαν ένα μέρος των ενεργειών μας αναζήτησα από την αρμόδια διοικητική αρχή αντίγραφο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου Ιδρύματος καθώς αυτή δεν ήταν αναρτημένη στην σχετική ιστοσελίδα. Σας την επισυνάπτω.
Σύμφωνα με την διακήρυξη οι τρείς ιδρυτές δωρίζουν στο νέο ίδρυμα το σχετικά μικρό ποσό των 250.000 κορωνών με σκοπό να συγκεντρώσουν ένα σεβαστό αριθμό εκατομμυρίων. Συνήθως τα ιδρύματα δημιουργούνται με τις αντίθετες αναλογίες οι ιδρυτές διαθέτουν έναν σεβαστό ποσό εκατομμυρίων.
Θα ήθελα ως άτομο που η παροικία μου έχει εμπιστευτεί την θέση του προέδρου του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης να επισημάνω ακόμα ορισμένες ιδιαιτερότητες.
1. Οι τυχόν πόροι της παροικίας που θα συγκεντρωθούν θα ελέγχονται μελλοντικά από δύο απογόνους τριών οικογενειών που κληρονομικά αποκτούν των έλεγχο της διοίκησης του Ιδρύματος.
2. Στα δύο αυτά άτομα παρέχεται το δικαίωμα να ορίζουν το συμβούλιο του ιδρύματος.
3. Στο συμβούλιο του ιδρύματος έχει δοθεί το προνόμιο να αλλάζει το καταστατικό λειτουργίας του Ιδρύματος χωρίς την γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχής του Σουηδικού κράτους.
4. Δεν υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου για την σωστή διαχείριση, κατανομή ή τον τρόπο αξιοποίησης των πόρων που θα συγκεντρωθούν ή θα δωριστούν από την παροικία προς αυτό το ίδρυμα. Οι δύο απόγονοι των τριών οικογενειών δεν λογοδοτούν σε κανέναν και αυτό το δικαίωμα είναι κληρονομικό.

Παρόμοια νομικά κατασκευάσματα έχουν τελευταία απασχολήσει τον Ελληνικό και εν μέρει τον Σουηδικό τύπο. Το θεώρησα ως ηθικό καθήκον του προέδρου του Ιδρύματος της Πολιτιστικής Στέγης να ενημερώσω την παροικία και τους φορείς για θέματα που έχουν υποπέσει στη αντίληψή μου. Οι παραπέρα ενέργειες και στάσεις είναι στα χέρια των παραληπτών αυτής της επιστολής.

Στοκχόλμη 18 Φεβρουαρίου 2017

Καθηγητής Αποστόλης Παπακώστας, Πρόεδρος

 

 

Και το ιδρυτικό του ιδρύματος:

foro

 

 

 

Σαν σήμερα πριν ένα χρόνο μας άφησε γιά πάντα ο φίλος και σύντροφος, ο πολυαγαπημένος μας Κώστας Συνοδινός.

Στις 15 Μάη οι στενοί του συγγενείς και οι φίλοι του τίμησαν την μνήμη του Κώστα σε μιά σεμνή και γεμάτη συγκίνηση εκδήλωση στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη που διοργάνωσαν η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης, η Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, το Ελληνικό Σαββατιάτικο Σχολείο και η Ομοσπονδία.  Συμμετείχαν η χορωδία «Ορφέας» και ο Χρήστος Δεσποινιάδης.

Στην εκδήλωση εκφράστηκε από όλους η διάθεση διατήρησης άσβεστης της μνήμης του Κώστα Συνοδινού.

IMG_2626

IMG_2612

bild 21

bild 20 bild 6

bild 14

bild 16

bild 23

bild 22

kostas_sinodinos_ekdilosi-2

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Κώστα Συνοδινό‏!

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας Στοκχόλμης διοργανώνεται εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Κώστα Συνοδινό. Συνδιοργανωτές είναι συγγενείς και φίλοι του Κώστα, η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης, η Ελληνική Πολιτιστική Στέγη και το Ελληνικό Σαββατιάτικο Σχολείο.  Φιλική συμμετοχή της  χορωδίας «Ορφέας» και του Χρήστου Δεσποινιάδη.

Την Κυριακή 15 Μαίου, ώρα 17:00, στην μεγάλη αίθουσα του 3ου ορόφου στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Idungatan 4B, 3 tr.

Ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι θέλουν να τιμήσουν την μνήμη του αξέχαστου Κώστα!

PASCHA-1

pasaleima1

28 okt

STIFTELSEN GREKISKA KULTURHUSET S:T JOHANNES THEOLOGEN

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι από σήμερα οι δραστηριότητες του Ιδρύματος και της παροικίας έχουν μεταφερθεί στην μεγάλη αίθουσα του Ιδρύματος.

Ευελπιστώ ότι αυτό θα είναι ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική παροικία της Στοκχόλμης. Ο χώρος είναι υπέροχος, ας τον γεμίσουμε με δραστηριότητες που θα ευφραίνουν την ψυχή μας.

 

Στοκχόλμη 27 Φεβρουαρίου 2016

Καθηγητής Αποστόλης Παπακώστας

 

Πρόεδρος του Ιδρύματος

 

Idungatan 4

113 45 Stockholm

Tel: +468330584

stiftelsen@grekiskakulturhuset.se

http://www.grekiskakulturhuset.se

 

s16_skitso--8-thumb-large

Σκίτσο του Δημήτρη Χαντζόπουλου (20.02.16)  στην Καθημερινή.

1